Импулсен център за обучение
по предприемачество

Мото:
Има само неправилен път,
безизходно положение няма.
още...

семинар

семинар

семинар

семинар

ДЕЙНОСТИ

СВЕТОВНА СЕДМИЦА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО
12-18 ноември 2018 год.

Моля разгледайте дейностите на Импулсен център по предприемачество >>

Световна седмица на предприемачеството - 15-21.11.2010г.

Дни на предприемачеството в НФСГ -15-19.11.2010- още...

Ден на предприемачеството - 17.11.2008 г. София - още...

Семинари

в рамките на Мечинг Грант проект на Фондация “Ротари” - МЛАД ПРЕДПРИЕМАЧ:


ОБУЧЕНИЕ НА МУЛТИПЛИКАТОРИ

Модул 1, София, 0 9. 02. 2008 – 11. 09. 2008 г.

Тема
: Основи на предприемачеството
Водещи:
Йоханес Линднер /Австрия, Инициатива за обучение по предприемачество/ IFTE/
Горанка Недева, Национална финансово-стопанска гимназия, София

Модул 2,  София, 27. 06. 2008 - 29. 06. 2008 г.

Тема: 
От бизнес идеята до бизнес плана
Водещи:
Йоханес Линднер /Австрия, Инициатива за обучение по предприемачество/ IFTE/
Горанка Недева, Национална финансово-стопанска гимназия, София

ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧАВАЩИ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО- МУЛТИПЛИЦИРАНЕ

Модул 1, София, 15. – 17. 05. 2008 г.

Тема: Основи на предприемачеството
Водещи:
Горанка Недева, Грозденка Трендафилова, Зоя Каприева – Национална финансово-стопанска гимназия, гр. София
Красимира Атанасова – Софийска Професионална Гимназия по Туризъм, гр. София
Маргарита Станоева – професионална гимназия по туризъм, гр. Банкя
Р. Райчев – Професионална гимназия по икономика и туризъм, гр. Велинград

Модул 2, София, 01. – 03. 10. 2008 г.

Тема:
От бизнес идеята до бизнес плана
Водещи:
Горанка Недева, Грозденка Трендафилова, Зоя Каприева – Национална финансово-стопанска гимназия, гр. София
Красимира Атанасова – Софийска Професионална Гимназия по Туризъм, гр. София
Маргарита Станоева – професионална гимназия по туризъм, гр. Банкя
Р. Райчев – Професионална гимназия по икономика и туризъм, гр. Велинград

ДЕЙНОСТИ

 • Европейски ден на предприемачеството - 17. 11. 2008
 • Работна среща за въвеждане в работата със Спестовна книжка за иновации
 • Обучение по предприемачество и личност (специализиран софтуер, личностен тест за изследване на индивидуалния предприемачески дух) -
  22. 11. 2008 г.

Участници: 20 учители немски и английски език
Място: НФСГ София

 • Предприемачество – WIKIPEDIA (WIKI) - Февруари / Март 2009

Участници: 20 учители (1 мултипликатор и 1 учител по общообразователен предмет от училище)
Място: НФСГ София

 • Мултиплициране – модул 3. Продължение на модул 2 - Април, 2009

Участници: учители от пилотните училища.

  Модул 3: Обучение на мултипликатори

  • Включва оценка на резултатите
   и бъдещо развитие – Септември, 2009 г.

  • Публично представяне на резултатите от проекта млад предприемач – октомври 2009 г.