Импулсен център за обучение
по предприемачество

Мото:
Има само неправилен път,
безизходно положение няма.
още...


company location

Основна цел

изграждане на ефективна система за обучение по предприемачество при активно взаимодействие между училище, стопанска практика и ВУЗ

Открит на

28.01.2008
В рамките на българо -австрийски Мечинг гранд проект на Фондация "Ротари" - "Млад предприемач"

company location

НОВО:

Конкурс на Банк Аустриа за най-добър бизнес план и най-добра бизнес идея „next generation vol.13”
Регламент >>
Заявка за участие >>

 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Преприемачеството е

динамичен процес, при който лица постоянно идентифицират икономически възможности и действат, за да разработят, произведат и продадат стоки и услуги.
Този процес изисква качества като самоувереност, умение да се поема риск и  лична отговорност.
Дефиниция на Европейската комисия (1998)

 

Преприемачеството е

особен вид икономическа дейност насочена към печалба, основана на самостоятелната инициатива, отговорност и иновационна предприемаческа идея.
Предприемачеството изисква:

  • мотив - печалба, самореализация, свобода, независимост;

  • инициатива - търсене, откриване на шансове;

  • лични качества - енергия, упоритост, състезателен дух;

  • минимум собствени средства;

  • пресметнат риск;

  • специфични знания и ключови компетентности.

 

Водещият американски учен в областта на мениджмънта,

Питър Дракър, казв
а:

Повечето от нещата, които чувате за обучението по предприемачество, са невeрни.
Няма магия, няма мистерия и няма нищо общо с гените.
Това е дисциплина, това може да се учи.