Импулсен център за обучение
по предприемачество

Мото:
Има само неправилен път,
безизходно положение няма.
още...


company location

Оборудван

със средствата на фонфация "Ротари" по инициатива на
д-р Ханс Филип

Импулсният център

ще играе ролята на  движеща сила и координиращо звено при обучението по предприемачество в училище

 

company location

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Образованието по предприемачество

трябва да бъде разглеждано много по-широко от обучение как да се започне бизнес. То би трябвало да включва развитието на личностните качества и умения като творчество, инициатива, самоувереност.
Осло 2006


Обучението по предприемачество

за ученици се различава от обучението на възрастни. При учениците трябва най-напред да се изгради фундаментът, т.е. да се стимулира самостоятелността и склонността да се предприеме нещо, стигащо до ориентация към предприемаческа дейност.

Стимулирането на самостоятелността се отнася за четири компонента:

  • самостоятелност в управлението на собствения живот “предприемач на самия себе си”;

  • проява на самостоятелност  като пълнолетен и отговорен гражданин на обществото;

  • професионална самостоятелност;

  • предприемаческа самостоятелност.

Насърчаването на всички компоненти на самостоятелността

не може да се реализира само в рамките на един модул или учебен предмет. Необходим е подходящ учебен план, синтезиращ в себе си както интегралност на изучаваните дисциплини, така и плурализъм на дидактическите методи. Въз основа на принципите на учебния план – научност, ориентация към конкретната ситуация и личността на учениците трябва да се прилагат различни дейности при обучението, за да може да се постигнат образователните цели.