Създаване и публикуване на сайт
Комплексна практическа задача

www.nfsg-sofia.net


WEB пространството
в служба на бизнеса

http://free.hit.bg/lessonsdw/

 

ЗА УСПЕШНОТО ВИ ПРИСЪСТВИЕ В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО!

 

 Economy

В съвременното глобализиращо се и динамично общество владеенето и ползването на информационните и комуникационни технологии е съществен елемент от функционалната грамотност на всеки човек, необходимо условие за неговата лична и професионална реализация и израстване.

Сигурно сте мечтали да седнете пред компютъра и да създадете един уеб-сайт, който да накара потребителя да затаи дъх, или някой друг да ви предложи много пари, за да работите и се усъвършенствате като уеб дизайнер.

Е, спрете веднага! Изключете компютъра! Седнете, отпуснете се и си помислете какво правите!

Какъв е сайтът мечта?

Оправдайте неговото съществуване: Какво съдържание ще представя? Как ще го използват хората? Защо е ценен?
След като имате цел и организационна структура, трябва да се погрижите за дизайна и за още много други неща.


Анкета

Оформяне на сайт

Проектиране

Съдържание

Стил и графичен дизайн

Функционалност и лекота на използване

Интерактивност

Скорост на зареждане

Общо впечатление

Сайт на Учебно-тренировъчна фирма

Екипи

Етапи

Изпълнение

Публикуване

Контролен лист

Самостоятелна практическа работа

Речник